GIỚI THIỆU CHUNG

 

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng, uy tín.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên có trình độ CM chuẩn và trên chuẩn, có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 trong năm 2018.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng GD cũng như uy tín của trường.
- Trang bị tâm lý cho học sinh chuẩn bị vào học lớp Một.

4. Phương châm giáo dục: 
- Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

5. Phương thức hoạt động của trường:
- Đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.
- Tổ chức cho học sinh học bán trú và học hai buổi trên ngày 100%.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại giờ lên lớp